Nieuwe Praktijken 2: competentie-ontwikkeling en leerdoelen

Met het NP2-portfolio blik je vooruit en reflecteer je op je veranderende professionele handelen. Door middel van sleutelwerken van het afgelopen semester laat je zien welke competenties belangrijk zijn in je design research en belangrijk worden in je Nieuwe Praktijk. 

Deze blogpost bestaat uit twee onderdelen:

1. NP2-Portfolio; 

2. Onderzoek & Strategie.1. NP2-Portfolio

In deze poster reflecteer ik op het tweede semester met behulp van zeven gekozen sleutelwerken en geef ik aan welke competenties daarbij belangrijk waren. Vervolgens bespreek ik welke competenties belangrijk gaan zijn binnen mijn Nieuwe Praktijk en op welke ik de focus wil leggen in het derde semester. 

Klik om te vergroten.2. Onderzoek & Strategie

Context

Een van mijn doelen van het tweede semester was om de context waarin mijn onderzoek zich bevindt in kaart te brengen. Dit heb ik onder andere gedaan door een beredeneerde bronnenlijst samen te stellen en het discours van het thema beeldvorming te onderzoeken. Hiermee heb ik een basis neergezet, waar ik in het derde semester op wil doorwerken om die context nog meer uit te diepen. Onderstaand onderzoek is een eerste stap daartoe.

Ik heb eerder de bronnen op een mapping geplaatst waarbij de assen bestaan uit vier verschillende domeinen waarmee mijn onderzoek raakvlakken heeft: Kunst, Journalistiek, Politiek en Psychologie. In de mapping is te zien dat een bron overlap kan hebben met meerdere perspectieven: het kan vanuit een journalistiek oogpunt zijn geschreven, maar ook raakvlakken hebben met de politiek of psychologie. 

Vervolgens heb ik de assen vervangen voor de kernwoorden en thema’s binnen mijn design research: media & beeldvorming, waarneming & interpretatie, bewustzijn & vertraging en empathie & verbinding. Hierdoor verschuiven de bronnen van positie en wordt duidelijk welke bronnen relevant zijn voor welke aspecten binnen mijn onderzoek.

Om dit nog specifieker te maken en te koppelen aan mijn nieuwe rol als ontwerper en Nieuwe Praktijk, heb ik een eerste selectie bronnen gecategoriseerd in groepjes, om daarmee inzichtelijk te maken tot welke ontwerpers, publicaties, projecten, critici en organisaties ik mij wil verhouden. 

De eerste groep bestaat uit projecten, interventies en methodes die ervoor zorgen dat mensen worden samengebracht en met elkaar in gesprek gaan. Dit zijn voorbeelden waar ik de iteraties van mijn onderzoek ook in zou willen plaatsen; ontmoetingen en gesprekken organiseren tussen mensen en/of groepen, waarbij verhalen worden verzameld en gedeeld met als doel meer begrip voor elkaar te krijgen. Met de kennis en experimenten uit het eerste en tweede semester wil ik deze ontmoetingen organiseren, maar nu specifieker en indien mogelijk gekoppeld aan een (belanghebbende) organisatie. 

Dit is een selectie van de literatuur dat ingaat op de belangrijkste onderwerpen binnen mijn onderzoek: de manier waarop we (onbewuste) kijken, denken, interpreteren en keuzes maken en de invloed van de media op onze beeldvorming.

De derde groep is een selectie van een aantal design research projecten vanuit kunstenaars en ontwerpers die een relatie hebben met mijn onderzoek. 

Groep vier is een verzameling van belanghebbenden of organisaties en bedrijven die zich bezighouden met het onderwerp van mijn onderzoek. 

Groep vijf bestaat uit ontwerpers, kunstenaars en critici die zich gespecialiseerd hebben in het onderwerp 'kijken'. Ik gebruik publicaties, evenementen, onderzoek en uitspraken van hen als bron.

Strategie

Onderstaande strategie-mapping maakte ik aan het einde van het tweede semester om te reflecteren op de eerste twee semesters:

Bekijk hier als afbeelding.

Ik heb daarbij geprobeerd in kaart te brengen hoe de iteraties die ik heb gedaan met elkaar samenhangen en welke lemma’s daarbij belangrijk zijn. Vervolgens blikte ik ook alvast vooruit op het 3e semester. Wat zijn mijn vervolgstappen, wat doe ik met de informatie die ik tot nu toe heb verzameld en hoe ga ik dat de komende periode inrichten? In deze blogpost geef ik daar meer uitleg over.


Om specifieker door te gaan op de middelste cirkel en het derde semester, heb ik hieronder een eerste aanzet gemaakt tot een schematische weergave van de iteraties.

Klik om te vergroten.

Deze weergave is ook verwerkt in onderstaande Mapping Trail als startpunt van het derde semester, en zal ik de komende tijd verder aanscherpen om zo tot een uitgewerkte methode te komen.

Klik om te vergroten.

Nieuwe Praktijk

Om beter mijn nieuwe rol en professioneel handelen te kunnen duiden, ben ik begonnen met een doorlopend onderzoek naar benamingen, functies en handelingen die belangrijk zijn voor mijn Nieuwe Praktijk. Dit doe ik door bijvoorbeeld te kijken naar functiebeschrijvingen en vacatures bij bedrijven, organisaties en ontwerpbureaus en beschrijvingen van methodes en opleidingen. Dit zal ik het komende semester verder aanvullen, om zo tot een beschrijving van mijn veranderende rol als ontwerper te komen. 

Eerste verzameling van relevante functiebeschrijvingen, methodes en handelingen.