Design methoden – Integraal denken

Tijdens de iteratie-lessen/workshops die vallen onder de leerlijn Design Methoden, experimenteer je met relevante methoden van design research om je ontwerpvraag te kunnen beantwoorden. Iedere les richt je je specifiek op één lemma die op dat moment het grootste aandachtspunt voor jou is.

Integraal denken

Na de Design Research Sprint had ik het gevoel dat ik eerst een aantal algemene knopen door moest hakken op het gebied van thematiek om verder te kunnen met de iteraties. Ik heb daarom eerst een nieuwe mapping-trail / concept map gemaakt, om inzichtelijk te maken:

 • wat ik heb gedaan;
 • wat urgent en actueel is; 
 • wat ik wil doen;
 • welke vragen dat oproept; 
 • en welke vragen ik zou willen verkennen / beantwoorden.
trail_kleiner

Vanuit deze mapping concludeer ik dat een allesomvattend begrip binnen mijn onderzoek Beeldvorming is. Dit kan gaan om beeldvorming rondom maatschappelijke vraagstukken en de beeldvorming die we hebben van ‘de ander’ (de tegenpartij, onbewuste oordelen, het onbekende, diegene die we niet kennen en zich buiten onze vertrouwde omgeving bevinden). 

trail_kleiner2

Als feedback kreeg ik om goed te kijken naar wat deze mapping mij nog meer heeft opgeleverd heeft rondom het benoemen van de verschillende lemma’s. Hieronder een reflectie.

Eigen rol

De methodes die ik gebruik tijdens de iteraties kies ik uit om te komen tot het doel: het verbinden van mensen met elkaar. Tijdens iteraties gaat mijn rol dan ook meer van ontwerper naar procesbegeleider. Een terugkerende strategie binnen mijn onderzoek en iteraties is dat ik mensen iets laat doen (bijvoorbeeld een creatieve opdracht) en daarna laat reflecteren om zo bewust zijn te creëren. Daarbij zet ik de dubbelzinnigheid van beeld in om verschillende verhalen en interpretaties te verzamelen. In eerste instantie gaat het voor de participant niet over beeldvorming, maar ik probeer met de opdrachten mensen te confronteren met hun onbewuste gedachten en gedrag én dat van iemand anders. 


Strategie

Mijn strategie dit semester is om te experimenteren met verschillende manieren van verhalen verzamelen bij verschillende groepen mensen, om zo te verkennen in welke context deze manier van werken goed werkt en wie de belanghebbende zijn van de verkregen verhalen. 


Participanten

Iteraties rondom het verbinden van mensen 

De participanten kunnen verschillen per iteratie: de ene keer gaat het om een groep mensen die bewust een sociale verhouding met elkaar hebben en de andere keer is die verhouding minder direct. Voorbeelden zijn: 


 • mensen of kinderen die bij elkaar in de klas zitten (belanghebbende: scholen / onderwijs)
 • collega’s (belanghebbende: organisatie / bedrijf)
 • buren (belanghebbende: gemeenten)
 • bewoners en/of nieuwe bewoners (belanghebbende: gemeenten)

Iteraties rondom informatie, bronnen & discourse

Parallel daaraan voer ik ook iteraties uit met experts, die op dat moment tegelijkertijd ook participant zijn van de iteratie (bijvoorbeeld wanneer ik gebruik maak van een conversation piece). 


Mediumgebruik

Het mediumgebruik zal ik aanpassen naar de verschillende participanten per iteratie. Dit kan bijvoorbeeld liggen aan de samenstelling of leeftijd van de groep en de kennis en/of ervaring die zij hebben met de vaardigheden waar een beroep op wordt gedaan tijdens de iteratie. Denk bijvoorbeeld bij eerdere iteraties aan het maken van een collage, het schrijven van een verhaal of het samenstellen van nieuwskoppen met losse woorden. 


Design Research Vraag

Dit was het startpunt van de mapping. Deze is nog allesomvattend en daaromheen zijn trails ontstaan die verschillende uithoeken verkennen. Voor nu is deze ontwerpvraag nog goed voor de richting die ik nu op ga, maar ik sluit niet uit dat deze einde van het semester weer iets zal veranderen.

Prototype Tijdlijn

Naast bovenstaande mapping trail heb ik een eerste prototype gemaakt van de tijdlijn die ik wil gebruiken als mapping om een overzicht te creëren van relevante bronnen. Deze dient ook als conversation piece tijdens gesprekken met experts en participanten.

tijdlijn

In het bovenste gedeelte kunnen relevante bronnen (literatuur, documentaires, conferenties, events, organisaties, kunstenaars) komen te staan uit het heden en verleden. In het onderste gedeelte kunnen mediale beelden en gebeurtenissen door de jaren heen worden geplaatst die volgens experts en/of participanten invloed hebben op de beeldvorming die we creëren van de samenleving. 


Ik wil ervoor zorgen dat deze tijdlijn interactief werkt, zodat er tijdens gesprekken ter plekke bronnen en gebeurtenissen aan toegevoegd kunnen worden. De volgende tips en feedback zijn tijdens de les aan de orde gekomen: 

 • Denk na over het belang van het referentiekader van de participant / expert die de tijdlijn gaat invullen;
 • Denk na over wat nodig is om de tijdlijn uitnodigend te maken om interactief te werk te gaan;
 • Denk na over hoe je de informatie die je wilt verzamelen wilt opbouwen: komt alles samen in één mapping of start een nieuw gesprek altijd met een blanco vel? 

Deze feedback neem ik mee in de verdere ontwikkeling van dit prototype.