Nieuwe Praktijken 3: competentie-ontwikkeling en leerdoelen

In het NP3-gesprek reflecteer en blik je vooruit op je veranderende professionele handelen, op de expertise die je aan het opbouwen bent, de manier waarop je dat neerzet in je nieuwe netwerk en hoe je het 4e semester in gaat.

Voor het NP3-gesprek heb ik twee onderdelen voorbereid:

1. Verkenning nieuwe rol; 

2. Vooruitblik op semester 4.


1. Verkenning nieuwe rol

In het NP3-gesprek wil ik het graag hebben over mijn nieuwe rol en positionering als ontwerper. Doe ik dit vanuit het onderzoek wat ik nu doe tijdens deze master (linker poster) of vanuit de methoden en vaardigheden die ik ontwikkel als design researcher (rechter poster)? Als ik die twee richtingen naast elkaar leg; welke lemma's en termen zijn dan overeenkomstig of verschillend? Wie zijn mijn opdrachtgevers, samenwerkingspartners en participanten? 

Bekijk hier als PDF

Bekijk hier als PDF

Met behulp van de twee bovenstaande posters wil ik het gesprek daarover voeren. Ik heb mij hier nog niet uitvoerig gericht op het beschrijven van de competenties (welke belangrijk zijn voor het NP4-gesprek), maar wel gekeken naar welke competenties 'favoriet' en welke 'noodzakelijk' zijn voor beide rollen. 
2. Vooruitblik op semester 4

Om inzichtelijk te maken hoe belangrijke iteraties die ik tot nu toe heb gedaan met elkaar samenhangen, heb ik dit schematisch in kaart gebracht in onderstaande visualisatie. Daarbij zijn ook mijn netwerk en verschillende domeinen van onderwijs en journalistiek aan toegevoegd.

Het laatste semester wil ik mij focussen op het neerzetten van mijn visie op het onderwerp, co-creatie met partners en participanten en mij daarmee positioneren als ontwerper. Plannen voor het vierde semester zijn uitgewerkt in onderstaande posters, waarin ik beschrijf en laat zien hoe ik het vierde semester in wil gaan, wat ik nog wil doen en hoe ik mijn visie en expertise verder wil aanscherpen. 

Samenvattend wil ik vanuit de kennis en het netwerk dat ik nu heb opgebouwd, doorwerken op mijn eigen visie op het onderwerp en mogelijk een co-creatie aangaan met de journalistiek om dit te bewerkstelligen. Dit zie ik ook als een mooie ‘eind-iteratie’, waarin ik mijn eigen visie op de journalistieke vorm van het verzamelen van verhalen en perspectieven ontwerp. Dit kan passen binnen het domein van artistic journalism en visual journalism, waar mijn interesses liggen als nieuwe expertise. Daarnaast wil ik het contact met en de toepassingen in het onderwijs verder doorzetten. Ik vind het een fijne omgeving om binnen te werken en zie mogelijkheden om hierop door te werken met zowel studenten als docenten. Verder wil ik mijn netwerk blijven onderhouden en verder ontwikkelen. Door in gesprek te gaan met belanghebbende organisaties en organisaties die zich hier ook mee bezig houden, zoals: World Press Photo, VTS-Nederland, ACED en VersPers.