Voorstel invulling Vrije Keuzeruimte

animatie_ontwerpvraag

Menselijk gedrag, empathie en de invloed van mediale beelden zijn belangrijke aspecten binnen mijn ontwerpvraag. Hoe kijken, denken en gedragen mensen zich op verschillende manieren, door de informatie en beelden die we tot ons krijgen? En welke invloed hebben culturele verschillen op zowel misverstanden als het begrip dat we voor elkaar hebben?


Tijdens mijn opleiding Graphic Design aan de Willem de Kooning Academie koos ik voor de minor Cultural Diversity en ook bij mijn design research van deze Master Design is die interesse voor menselijk gedrag en culturele diversiteit een belangrijk startpunt geweest. Bij de oriëntatie voor de invulling van de Vrije Keuzeruimte ben ik meerdere cursussen tegengekomen die relevant zijn als verdieping binnen mijn onderzoek. In deze blogpost licht ik vier richtingen toe die mij interssant lijken voor de invulling, inclusief een aantal aanbieders van de cursussen. 


Sociale psychologie

Cursus Sociale psychologie 

 • Studievorm: Tekst- en werkboek met toepassingsoefeningen in de digitale leeromgeving
 • Inschatting studielast: 140 uur (5 EC)
 • Periode: Deze cursus kan op elk gewenst moment gestart worden
 • Aanbieder: Open Universiteit

Cursus Sociologie

 • Studievorm: een basiscursus van 10 intensieve, interactieve lessen van 2 uren met college’s, discussies en werkbesprekingen + verdiepende cursus van 3 lessen
 • Inschatting studielast: 60 uur (basis) + 18 uur (verdieping)
 • Periode: vanaf 30 januari 2019
 • Aanbieder: KaperGerlings Instituut

Sociale psychologie is de studie naar hoe (menselijke) gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door werkelijke of ingebeelde anderen. De studie onderzoekt ook de impliciete invloed die iemand ondergaat wanneer hij bijvoorbeeld televisie kijkt of culturele normen opvolgt. Belangrijke onderzoeksgebieden zijn onder andere: perceptie, cognitie en attitudes.


Thema’s en vragen binnen sociale psychologie zijn:

 • Hoe komen stereotype beelden over groepen in de samenleving tot stand en hoe beïnvloeden deze beelden ons concrete gedrag?
 • Waarom engageren mensen zich in groepen en organisaties en wat zijn de gevolgen voor de persoon en voor de groep/organisatie?
 • Hoe kunnen mensen overtuigd worden door reclame of een politieke campagne?
 • Wat is de invloed van culturele verschillen op taalgebruik, denken, gevoelens en communicatie tussen mensen?

Relevantie & motivatie

Een cursus in deze richting lijkt me enorm interessant, omdat dit ingaat op hoe mensen met elkaar omgaan, met elkaar communiceren en hoe beeldvorming tot stand komt: allemaal aspecten die belangrijk zijn binnen mijn ontwerpvraag en design research. De cursus is een relevante toevoeging binnen mijn onderzoek op het gebied van:


 • Verdieping en omgevingsgerichtheid: een beter inzicht krijgen in sociale structuren, problemen en interactie tussen mensen onderling kunnen duiden om vanuit hier mijn visie op het onderwerp te vormen.
 • Methoden: inzicht in de methoden die binnen de Sociologie worden toegepast en hier mogelijkerwijs mee experimenteren binnen mijn eigen onderzoek en vervolg-onderzoek-interventies.
 • Netwerk: het vergroten van mijn netwerk met experts en professionals die zich ook met projecten op het gebied van sociologie bezighouden.

Culturele antropologie

Cursus Culturele Antropologie 

  • Studievorm: een basiscursus van 5 intensieve, interactieve lessen van 2 uren met college’s, discussies en werkbesprekingen + verdiepende cursus mogelijk
  • Inschatting studielast: 30 uur (basis) + ? uur (verdieping)
  • Periode: vanaf 18 februari 2019
  • Aanbieder: KaperGerlings Instituut

  Culturele antropologie is de studie naar het sociale gedrag, de economische structuur en de religie van volken en bevolkingsgroepen. Je krijgt inzicht in (sub)culturen en gedrag, antropologische onderzoeksmethoden en onderzoeksgebieden zoals cultuur en samenleving, verwantschap, etniciteit, religie & rituelen en globalisering. Belangrijke begrippen zijn onder andere: diversiteit, etnografie, etnocentrisme, exotisme en samenleving.


  Relevantie & motivatie

  Net als sociale psychologie gaat culturele antropologie over menselijk gedrag. In dit geval wordt er specifieker ingegaan op het gevolg van cultuurverschillen op het gedrag en denken van mensen. De cursus is een relevante toevoeging binnen mijn onderzoek op het gebied van:


  • Verdieping en omgevingsgerichtheid: een beter inzicht krijgen in (sub)culturen en gedrag, hoe mensen zich gedragen, denken en hun leefwereld interpreteren (denken versus doen). Inzicht krijgen in het actueel debat dat er gaande is op het gebied van culturele antropologie zodat ik mijn visie hierover kan ontwikkelen en daar op in kan spelen binnen mijn eigen onderzoek. 
  • Methoden: inzicht in de methoden die binnen Culturele Antropologie worden toegepast en hier mogelijkerwijs mee experimenteren binnen mijn eigen onderzoek en vervolg-onderzoek-interventies.
  • Netwerk: het vergroten van mijn netwerk met experts en professionals die zich ook met projecten op het gebied van culturele diversiteit bezighouden.

  Cultuur & beeldvorming

  Cursus Representatie: Cultuur & betekenis

   • Studievorm: Hoorcollege's & literatuurstudie
   • Inschatting studielast: 140 uur (5 EC)
   • Periode: vanaf week 6, 2019
   • Aanbieder: Universiteit Leiden

   Cursus Historische beeldvorming. Visuele cultuur en geschiedenis

   • Studievorm: Een reader met diverse artikelen en een interactieve leeromgeving + een bijeenkomst in Rotterdam
   • Inschatting studielast: 140 uur (5 EC)
   • Periode: vanaf 11 februari 2019
   • Aanbieder: Open Universiteit

   Beelden uit het heden en het verleden zijn door de jaren heen gebruikt als objecten van devotie, om te documenteren, om plezier en genot te verschaffen, om te overtuigen, te duiden en te manipuleren. Ze getuigen van vroegere vormen van religie, kennis, politiek, esthetiek, kortom: beelden representeren en reflecteren de samenleving en cultuur. 


   Thema’s en vragen binnen de cursussen in de richting van cultuur en beeldvorming zijn: 

   • Wat betekenen afbeelding, uitbeelding en verbeelding? 
   • Wie beeldt wat op welke manier af en voor wie? 
   • Wie worden afgebeeld, beschreven of gefilmd en wie niet? 
   • Welke verbeeldingen bevestigen dat wat wij (denken te) weten en welke verbeeldingen ondermijnen zogenaamd vaststaande kennis?

   Relevantie & motivatie

   Tijdens interventies werk ik vanuit beelden om verhalen te verkrijgen en te delen. Een van deze cursussen is een relevante toevoeging binnen mijn onderzoek op het gebied van:


   • Verdieping en omgevingsgerichtheid: inzicht krijgen in het proces van representatie van beelden in relatie tot cultuur en samenleving en bekend worden met bronteksten die van belang zijn voor de theorie over representatie, om zo steviger deel te kunnen nemen aan het actuele debat rondom mediale beelden.
   • Experimenten: aan de hand van de behandelde theorieën beeldselecties kunnen maken voor mijn eigen onderzoek-interventies. 
   • Netwerk: het vergroten van mijn netwerk met experts en professionals die zich ook met projecten op het gebied van beeldcultuur bezighouden.

   Visual Thinking Strategies

   VTS-basistraining

    • Studievorm: 2 trainingsdagen + 1 extra VTS-oefening met een VTS coach in een museum op een nader te bepalen datum
    • Inschatting studielast: 18-20 uur
    • Periode: 23 & 24 maart 2019 of 14 & 15 juni 2019
    • Aanbieder: VTS Nederland

    VTS-gesprekken

    Je kunt VTS ook ervaren en kennis maken met de methode door mee te doen aan een VTS gesprek in een museum. 

    • Data: 29 maart 2019 of 18 mei 2019 in het Stedelijk Museum Amsterdam
    • Aanbieder: VTS Nederland

    VTS is een leermethode met open vragen over kunst, waarbij vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid verbeteren door middel van geleide groepsdiscussies. Na het organiseren van de workshop voor de Living Atlas ontdekte ik via internet deze methode, die overeenkomsten heeft met de manier waarop ik mensen vanuit een ander perspectief naar (maatschappelijke) vraagstukken wil laten kijken doormiddel van een beeld. Maar er zijn ook belangrijke verschillen: bij VTS wordt er uitgegaan van een kunstwerk en in mijn onderzoek probeer ik dit te doen vanuit een redactioneel of journalistiek beeld. Daarnaast probeer ik door de toevoeging van het creërende aspect (tijdens de workshop bijvoorbeeld het schrijven van een verhaal) minder nadruk te leggen op het persoonlijk oordeel. 


    Relevantie & motivatie

    Ondanks dat kan een training of activiteit van VTS wel een relevante toevoeging zijn binnen mijn onderzoek, op het gebied van: 


    • Gesprekstechnieken en omgevingsgerichtheid: inzicht krijgen in de theoriën en onderzoeken waarop VTS is gebaseerd en kennis maken met gesprekstechnieken en methoden die zij hanteren. Mogelijkerwijs kan ik elementen van deze strategie toepassen voor het ontwikkelen van mijn eigen methode en kunnen de gesprekstechnieken toepasbaar zijn tijdens vervolg-onderzoeks-interventies.
    • Netwerk: het vergroten van mijn netwerk met experts en professionals die zich net als ik bezighouden met het kritisch denken en reflecteren aan de hand van een beeld.

    Afwegingen & mogelijke combinaties

    In het NP1 gesprek heb ik aangegeven dat ik de focus het komende semesters wil leggen op het helder krijgen van de context en het publiek van mijn design research. Voor wie is mijn design research relevant en urgent? Ik wil de invulling van de Vrije Keuzeruimte onder andere gebruiken om deze vraag te verkennen. Door een verdieping te kiezen wil ik zowel meer kennis verwerven (en toepassen in vervolg-ondersoeks-interventies) als in contact komen met experts op dit gebied, om mijn netwerk te vergroten. 


    Kijkend naar deze aspecten, is een cursus met interactieve werksessies wellicht passender dan een met hoorcollege's of thuisstudie. Het kan ook interessant zijn om meerdere cursussen te combineren, om zo kennis te maken met meerdere onderwerpen, theorieën en methoden. Een belangrijk aspect en daarom ook een afweging is data en planning: sommige cursussen beginnen al volgende week en de vraag is of het mogelijk is om nog in te stromen. 

    De cursus Representatie: Cultuur & betekenis die aangeboden wordt de Universiteit Leiden lijkt me heel interessant, omdat deze specifiek ingaat op beeld en representatie. Het nadeel is dat deze cursus volgende week van start gaat en dat er misschien geen mogelijkheid meer is om in te stromen. Het gaat hierbij om hoorcolleges en thuisstudie. Een training of gesprek op het gebied van Visual Thinking Strategies zou een mooie aanvulling kunnen zijn, om zo wel deel te nemen aan een interactieve training waarbij er een grotere kans is op een mogelijke samenwerking en netwerkvergroting. 

    Wat mij aantrekt aan het instituut KaperGerlings is dat zij naast Sociologie en Culturele antropologie ook cursussen en excursies bieden op het gebied van Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Hedendaagse kunst, Architectuur & stedenbouw en Muziek. Zij bevinden zich dus al binnen het domein van kunst en ontwerp, en zullen mogelijkerwijs de andere cursussen hier ook op betrekken. Tijdens de cursus Sociologie is er bijvoorbeeld ook een werksessie waar er aan de hand van een bezoek aan een expositie in het Fotodok in Utrecht wordt ingegaan op de herkenning sociale structuren.