Een tweede keer kijken

animatie_ontwerpvraag

Cultural probe

boekjes-versie1

In het eerste semester maakte we kennis met de Design Research Methode: Cultural Probes. Destijds ben ik begonnen met het ontwerpen van het boekje ‘Een tweede keer kijken’, waarbij ik participanten uitnodigde om bewuster naar ‘design’ te kijken. In het boekje konden deze opvallende ontwerpen of beelden geplakt worden en middels vragen konden zij hun keuzes beargumenteren. 

Het boekje bestond uit een korte introductie en zeven in te vullen spreads waarin beelden konden worden geplakt en de vragen worden beantwoord.

Feedback

Participanten bleken het lastig te vinden om dit boekje in te vullen. In november 2018 heb ik zo’n 16 boekjes verspreid, maar ik kreeg er maar drie retour. Redenen waren:


 • De opdracht was ‘te vaag’, waardoor de drempel hoog lag om eraan te beginnen;
 • Er was ruimte voor zeven te analyseren beelden in het boekje, wat als veel werd beschouwd;
 • Door ‘de waan en snelheid van de dag’ werd het bewust om je heen kijken vergeten.


Reflecterend was ik die periode nog breed aan het verkennen en had ik mijn onderzoeksvraag ook niet scherp. Daardoor is dit een ‘vrij in te vullen’ opdracht geworden, terwijl hoewel mensen bereidt zijn mee te werken aan het onderzoek ze wel duidelijke richtlijnen nodig hebben voor de opdracht.

Doorontwikkeling

Inmiddels is mijn ontwerpvraag aangescherpt en de context van mijn design research meer helder. Omdat ik dit tweede semester onderzoek wil doen naar de keuzes en afwegingen van mediabeelden door beeldredacties van mediaplatformen, wil ik dit boekje als cultural probe en daarna (waarna ingevuld) als conversation piece gebruiken om met beeldredacteuren in gesprek te gaan over dit onderwerp. Daarvoor zijn wel de nodige verbeteringen nodig, die ik allereerst wil uitproberen tijdens de Iteratie-les. 


Onderzoeksvragen zijn:

• Hoe maak ik de opdracht duidelijk, zodat beeldredacteuren snappen wat er van hen wordt verwacht?

• Welke vragen stel ik in het boekje om een open analyse te ontvangen van de beeldredacteuren over de beelden?

• Hoe zorg ik ervoor dat beeldredacteuren binnen ‘de waan en snelheid van de dag’ herinnert worden om met ‘een andere bril’ naar beelden te kijken dan hun dagelijkse werkzaamheden?Versie 2.0


Voor de iteratie-les van woensdag 20 maart 2019 heb ik een verbeterde versie van het boekje gemaakt. Verbeteringen zijn:

Introductie & bril

Het boekje en de opdrachten worden geïntroduceerd met behulp van een kaart met een korte tekst en een gouden bril. Deze bril is enerzijds bedoelt als ‘funfactor’, waarbij ook een selfie met de bril kan worden geplakt voorin het boekje. Anderzijds dient het - wanneer je de bril daadwerkelijk wat langer op zet - als herinnering om met ‘een andere bril’ beelden te bekijken. 

Vraagstelling
De vragen in het boekje zijn toegepast op het analyseren van mediabeelden en aangescherpt met behulp van de manier van vragen stellen die wordt toegepast bij Visual Thinking Strategies:

1. Een eerste keer kijken

 • Wat gebeurt er op de foto?
 • Wat zie je waardoor je dat zegt?

2. Een tweede keer kijken

 • Kijk een tweede keer. Wat gebeurt er nog meer?
 • Hoe zou iemand anders dat kunnen zien? 
 • Representeert dit beeld ‘de visuele waarheid’? Ja, omdat … / Nee, omdat …
boekje-bartel
boekje-maike
boekje-suzanne

Aantal pagina's
Omdat dit gaat om een test, is het aantal in te vullen bladzijdes van het boekje gereduceerd naar twee. 

Feedback

 • Het (langer) kijken naar beelden werd als iets leuks om te doen gezien;

 • Het aantal van twee opdrachten in het boekje werd gezien als voldoende;

 • Wanneer er meer ruimte was voor tekst zou er meer opgeschreven kunnen worden;

 • De laatste vraag is niet helemaal helder.Versie 3.0


Verbeteringen in de herziende versie aan de hand van bovenstaande feedback zijn: 

bril2

Introductie & bril
De introductie op de kaart is nog wat gewijzigd met het verzoek om het boekje in de bijgevoegde envelop met mijn adres en postzegels terug te zenden. 

Oefening 1 & 2
Elk boekje bevat allereerst een bijgevoegde afbeelding die geanalyseerd kan worden (oefening 1). De resultaten daarvan kunnen daardoor ook met elkaar worden vergeleken. Op de tweede spread is er ruimte om zelf een beeld toe te voegen en de vragen daarop op toe te passen (oefening 2). 

boekje-algemeen

Vraagstelling
De laatste vraag in het boekje is aangepast naar: "
Wat betekent dit beeld nu voor jou?" Het gaat mij er niet om of de ‘waarheid’ met een beeld wordt gecommuniceerd, maar ik ben wel benieuwd naar wat een beeld voor persoonlijk voor iemand betekent, vooral wanneer hij/zij er langer bij stil staat.

Reflectiekaartje
Daarnaast heb ik een kaartje ontworpen met extra uitleg over mijn onderzoek en twee reflectievragen om de ervaring van de participanten te verzamelen. 

pakketje

Vervolgstappen

Inmiddels ligt deze versie van het boekje via contacten bij beeldredacties van o.a. De Volkskrant en De Correspondent. Op de planning staat om er nog meer rond te verzenden, naar beeldredacties van andere nieuwsmedia-merken. Vervolgstap is om vanuit deze oefening verder in gesprek te gaan met beeldredacties over de rol en invloed van mediabeelden op de beeldvorming van de samenleving.