Kick off: Mapping Trails

Tijdens de eerste kick-off dag van de opleiding, gingen we aan de slag met Mapping Trails: een methode die verbindingen tussen vragen, iteraties en opbrengsten zichtbaar én bespreekbaar maakt. Het is een reflecterende vorm van het visueel essay: je zet taal, beeld en vormgeving in om helderheid te krijgen. Tijdens deze workshop werkte we van associëren, via structureren en aanvullen, naar een eerste overzicht van belangrijke startvragen.

 

Ik ging aan de slag met de ontwerpvraag die ik voor de zomer al had staan voor de toelating en heb alle vragen die daarbij naar boven kwamen opgeschreven. Wat allereerst een chaos aan vraagtekens leek, bleken na analyseren en bespreken toch heldere uitgangspunten en startvragen waar ik de komende week mee aan de slag kan.

 

Vervolgstap

Bij deze workshop werd inzichtelijk dat mijn vraag uit een wisselwerking van twee uitgangspunten bestaat: namelijk vanuit het design vlak (hoe speel je visueel in op emotie/gevoel?) en vanuit maatschappelijk vlak (hoe kun je emotie/gevoel visueel vertalen?). Een vervolgstap is dat ik deze schets-trail digitaal ga uitwerken.

Laat een bericht achter