Mapping experts

Naar aanleiding van de workshop Werken met experts op 6 november van Deanna Herst en Suze Swarte, probeer ik in dit verslag door middel van mapping de experts inzichtelijk te maken die relevant zijn voor mijn eigen design research. De keuzes van experts zijn gebaseerd op de thema’s waaraan zij werken en hun manier van werken en onderzoek doen. 

Voor de excursie naar de Dutch Design Week heb een route uitgestippeld voor de projecten die ik wilde zien en het nodige vooronderzoek gedaan om meer te weten te komen over de ontwerpers. Mijn bevindingen van dit onderzoek en het bezoek aan de Dutch Design Week zijn hier te vinden:

1. Looking for a Possible Algorithm for the Popular News Image & Recognized / Not Recognized - Coralie Vogelaar 


2. Predictive Art Bot - Disnovation 


3. No Ghost Just a Shell - Pierre Huyghe & Philippe Parreno 


Gedurende deze opleiding onderzoek ik de relatie tussen van emotie en design en de plaats die het inneemt in ons dagelijks leven. Daarnaast heb ik na het bezoek van de Dutch Design Week en het onderzoek naar relevante experts, gereflecteerd op mijn persoonlijke design-research methoden: 


• Waar liggen mijn interesses?

• Hoe ga ik te werk?

• Hoe maak ik de koppeling naar een ontwerp? 

• Hoe verhoud mijn werk zich tot het werk en onderzoeksmethoden van andere ontwerpers?


Bij het in kaart brengen van de experts zag ik in dat mijn interesse niet alleen ligt bij het eindwerk van de ontwerpers, maar dat bij veel ontwerpen en ontwerpers vooral het (kritische) onderzoeksproces een belangrijke plaats inneemt. Ik gebruik daarom deze Mapping-opdracht om inzichtelijk te maken in welk gebied de relevante experts zich bevinden tijdens hun research en ontwerp als het gaat om het inspelen op emotie en bewustzijn creëren. Naast het werk van de experts, doe ik dit ook bij een aantal van mijn eigen projecten. 

Y-as: emotie vs ratio 

• bij wie of wanneer gaat het onderzoek of ontwerp over emotie (affect, ervaring, gevoel) en bij wie of wanneer over ratio (betekenis, rede, inzicht)? 

X-as: research vs design

• bij wie of wanneer wordt valt het ontwerp onder Research (kritisch / reflecterend) en bij wie of wanneer onder Design (verhalend, creërend) en wordt er door middel van een nieuw ontwerp getracht een nieuwe blik te creëren op het onderwerp? 


Bij sommige projecten is het onderzoeksgedeelte en de vertaalslag naar een nieuw ontwerp heel duidelijk. Bij andere kan het voorkomen dat het ontwerp tegelijkertijd de research is. Om dit meer helder te visualiseren in de mapping is er door middel van kleur gemarkeerd of het bij het betreffende werk puur gaat om de research (blauw) of om het design (paars). Er zijn ook projecten waarbij deze twee aspecten elkaar overlappen: de research is het design of andersom. Hier zijn beide kleuren gebruikt als kader. De verbindingen geven aan wanneer zowel het researchgedeelte als het ontwerp van een project in de mapping staat.

legenda

Mapping 1: experts

In deze mapping staan projecten van experts die ik heb bezocht tijdens de Dutch Design Week. De keuzes voor het bezoeken van deze projecten zijn gebaseerd op zowel overkoepelende thema’s en de manier van onderzoek doen in relatie tot mijn eigen onderzoek, als persoonlijke interesse in het onderwerpen die worden belicht in de projecten. De mapping is aangevuld met andere bronnen / ontwerpers die zich verhouden tot dezelfde thema’s of onderzoeksmethodes. 


De thema’s en methoden die overeen komen zijn:

• Beeldonderzoek, zowel analytisch als kritisch 

• De sturing van ontwerp, beeld of algoritmen op ons gedrag

• Onze beïnvloedde beeldvorming 

• Het creëren van bewustzijn 

Reflectie 

• Het researchgedeelte van de projecten bevindt zich merendeels linksonder (kritisch, reflecterend, betekenis, rede, inzicht);

• Het merendeel van de eindontwerpen van de projecten bevinden zich rechtsboven (verhalend, creërend, affect, ervaring, gevoel); 

• Bij de projecten waarvan zowel de research als het design zich in de mapping bevinden, is een lijn te zien van linksonder naar rechtsboven;

• Bij sommige van de projecten is de research tegelijkertijd het ontwerp of andersom (zoals bij Image Archeology). 


Mapping 2: eigen werk

Om te onderzoeken waar mijn eigen werk zich bevindt heb ik een aantal eerdere projecten en de experimenten tijdens deze Master ook in de mapping geplaatst.

Reflectie 

• Ook in deze mapping is te zien dat er een beweging van linksonder naar rechtsboven te zien is wanneer er een koppeling wordt gemaakt van research naar ontwerp;

• Wat opvalt is dat bij het project van Humana en mijn afstudeerproject al bij het research gedeelte in het midden van de as staat. Doe ik hier al beeldend / al creërend onderzoek?

• Het onderzoek en de onderzoeksmethodes tijdens deze master bevinden zich aan de linkerkant van de x-as (kritisch, reflecterend), waarbij te zien is dat deze op de y-as verschillen wel van positie (in het vlak van emotie).


Mapping 3: combinatie

In deze mapping is een combinatie van bovenstaande mappings en laat zien hoe mijn werk en onderzoeksproces zich verhoudt tot de projecten en onderzoeken van de experts. 

Reflectie 

• Het was te verwachten dat er een beweging van links (research) naar rechts (design) zou ontstaan. Opvallend is wel dat de beweging bijna altijd van linksonder naar rechtsboven te zien is. Ik vraag me af: is dit niet heel voor de hand liggend en heb ik wel de juiste assen gekozen? 

• Na het stellen van deze vraag heb ik de x-as veranderd in links Journalistiek en rechts Design, maar dit bracht niet veel verandering in de positie van de projecten. 

• Ik vraag mijzelf nu dus enerzijds af: is het voor de hand liggend dat de werken van de experts en mijn werk zich op deze manier verspreiden over de mapping? De beweging van links naar rechts is immers logisch. Anderzijds geeft het mij wel een duidelijk inzicht in mijn persoonlijke onderzoeksproces en het gebied waar mijn diverse onderzoeken tijdens deze master zich bevinden. Wat bijvoorbeeld opvalt is de positie van mijn Cultural Probe experiment Een tweede keer kijken: die staat op vrijwel dezelfde plek als de serie Ways of Seeing van John Berger die ik op voorhand eigenlijk had gekoppeld aan een project van een van de experts. 

• Een aanbeveling is om na te gaan in hoeverre er relevante projecten zijn die zich rechtsonder in de mapping positioneren. Mijn onderzoek gaat over de wisselwerking tussen design < > emotie. Zijn er bijvoorbeeld relevante experts te vinden die werken vanuit boven naar beneden (van emotie naar ratio)? 


Experts

Coralie Vogelaar

Coralie Vogelaar wil ik benaderen als expert, zowel om over haar onderzoek en werk als dat van mij te praten. Tijdens het gesprek gebruik ik de experimenten die ik tot dan toe heb gedaan als Conversation piece. Heeft zij tips voor manieren van onderzoeken en aan welke andere experts denkt zij die relevant zouden kunnen zijn? Daarnaast is Coralie Vogelaar een interessante gastdocente voor de toekomstige opdracht tijdens de master waarbij je een relevante expert uitnodigt omtrent je onderzoek.

In deze blogpost staat een uitgebreid verslag van Looking for a Possible Algorithm for the Popular News Image & Recognized / Not Recognized. 

Floor Houben

Daarnaast is Floor Houben een relevante expert om te benaderen. Tijdens de opleiding Grafisch Ontwerpen aan de Willem de Kooning Academie was zij in het tweede jaar docente voor het vak Beeld- & Idee-ontwikkeling. Daarnaast werkt Floor Houben als ontwerper aan projecten die veelal op een beeldende wijze bewustzijn proberen te creëren. Ik ben benieuwd hoe zij tegen mijn onderzoek aankijkt en of zij tips heeft voor andere projecten en experts om te onderzoeken. 

Contact

Naar verwachting zal ik na het NP1 gesprek in januari de experts benaderen. Na dit gesprek heb ik verschillende onderzoeksmethodes en mijn onderzoeksrichting verkend, de onderzoeken vertaald naar een mapping, verslag, presentatie of andere vorm die te gebruiken is als Conversation Piece. De experts benader ik via e-mail, waarin ik kort uitleg waarom ik hen benader en waar mijn onderzoek over gaat. 

De gesprekken documenteer ik door middel van audio en fotografie. Naderhand typ ik de gesprekken uit, zodat relevante delen uit de gesprekken gebruikt kunnen worden als naslagwerk. Daarnaast gaf Suze Swarte tijdens de workshop een goede tip die zij toepaste bij de gesprekken tijdens haar research: de termen en begrippen die experts gebruiken kun je naderhand uitlichten en gebruiken voor bijvoorbeeld tags op je blog, je lexicon en als nieuwe zoektermen tijdens de research.
Laat een bericht achter