Mapping Trails 1.0

Tijdens de eerste kick-off dag van de opleiding zijn we aan de slag gegaan met Mapping Trails. Om de vragen die ik heb opgeschreven inzichtelijk te maken, heb ik een opzet gemaakt voor een digitale versie die is opgedeeld in 3 vlakken.

 

Design & Emotie

In het midden staan de twee woorden waar het om gaat: Design & Emotie. Het gaat hier om een wisselwerking: welke invloed heeft design op emotie? - en andersom - Hoe kun je emotie visueel vertalen naar design? Daarbij horen een aantal vragen die overlappen en die gaan over de werking van het brein. Zoals: wat is emotie en hoe werkt het? Wat is de functie van een emotie? Maar ook: hoe wordt een beeld of vorm verwerkt in het brein? In hoeverre kunnen we hiermee communiceren?

 

Hoe speel je visueel in op emotie / gevoel?

Links staan de onderwerpen die bij deze vraag horen. Wie zijn hier al mee bezig, voor wie kan dit interessant zijn en welke vragen komen hier uit voort.

 

Hoe kun je emotie / gevoel visueel vertalen?

Rechts de onderwerpen die bij deze vraag horen. Hoe kun je meer bewustzijn creëren voor de plek die emotie inneemt in het dagelijks leven. Welke ontwerpers houden zich hier mee bezig.

 

 

Laat een bericht achter