Poster Essay – Hoe we kijken naar wat we zien

Vier maanden geleden ben ik dit onderzoek gestart vanuit een persoonlijke interesse voor de invloed van ontwerp op hoe we de wereld zien, onze emoties en ons gedrag.

Ik sta graag stil bij onze dagelijkse gewoonten: waarom we doen wat we doen, denken wat we denken en zien wat we zien. De afgelopen periode heb ik diverse experimenten gedaan en onderzoeksrichtingen verkend. Enerzijds om te ondervinden hoe ik deze interesse kan gebruiken om een relevant en actueel onderzoek te doen en anderzijds hoe ik daarbij design research methoden kan inzetten op een manier die bij mij passen.


Dit Poster Essay is een belangrijke reflectie en samenvatting geworden om helder te krijgen:

• wat de kern is van wat ik doe;

• binnen welk actueel debat dit onderzoek plaatsvindt;

• welke momenten en experimenten belangrijk waren;

• welke richting ik op wil in het vervolg van dit onderzoek.

Laat een bericht achter