Cultural Probes

De onderzoeksmethode Cultural Probes leent zich om (toekomstige) gebruikers voor een langere tijd te betrekken bij een onderzoek naar nieuwe toepassingen of verkenning van een onderwerp. Je maakt gebruikt van een verzameling, samengestelde gereedschappen, objecten en zet taken uit die de gebruiker op nieuwe manieren naar hun omgeving te laten kijken en erover na te denken. Reacties zorgen voor een dialoog tussen de ontwerper en de gebruiker. Daarnaast wordt er met  minimale inbraken inzichten in kaart gebracht uit de persoonlijke omgeving van de gebruiker, die kunnen zorgen voor antwoorden, kansen, ideeën of nieuwe inspiratie voor de ontwerper. Wat wordt er verstaan onder 'design'?

Na de kennismaking en lezing over Cultural Probes heb ik een eerste experiment uitgevoerd om kennis te maken met de onderzoeksmethode. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van de kennis die ik verworven heb doormiddel van de Conversation Piece op de Leidse Markt, waarbij ik onderzoek deed en het gesprek aan wilde gaan met mensen over de vraag ‘in hoeverre mensen zich bewust zijn van de impact van design op emotie en menselijk gedrag’.


• Doel Inzicht krijgen in wat mensen onder de term ‘design’ verstaan.

• Aanleiding Een gesprek tijdens een gesprek op de Leidse markt, waarbij ik gebruik maakte van chocolade en verpakkingen als Conversation Piece. Een participant vroeg zich af in hoeverre de verpakking van een chocoladereep onder ‘design’ wordt verstaan. 

• Onderzoeksvraag Om de onderzoeksmethode Cultural Probe te verkennen en inzicht te krijgen in mijn onderzoeksvraag ‘wanneer design een emotie of gedrag beïnvloedt’ in de ogen van de gebruiker, wil ik bij participanten onderzoeken wat zij verstaan onder het begrip ‘design’. 

• Medium WhatsApp en Camera.

• Participanten Een aantal mensen in mijn kenniskring.

• Eigen rol Opdrachtgever. Ik heb de participanten kort ingeleid wat mijn doel is met dit onderzoek en hen verteld dat ik een klein experiment met hen wil doen aan de hand van een aantal ad-hoc vragen.

• Strategie Experimenteren met de vorm van stellen en specificeren van de vragen, het geven van een inleiding en het uitzetten van de tools. Vragen die ik heb uitgezet: 

  • Neem een foto van iets wat jij onder 'design' verstaat.
  • Waar ben je en waar heb je deze foto genomen?
  • Waarom is dit volgens jou design?
  • Hoe lang duurde het voordat je iets had gevonden wat je wilde fotograferen?

• Integraal denken Documentatie via zelfgemaakte foto’s van de participanten: de manier waarop zij hun persoonlijk gekozen ‘design’ in beeld brengen. Daarnaast kan de informatie over de context waarin zij zich op dat moment bevonden een belangrijke rol spelen, samen met de tijd die ze nodig hadden om een keuze te maken. 


gifje_design

Reflectie

Door op korte termijn resultaten te genereren bij een kleinere groep, heb ik eerste inzichten gekregen in de manier van het stellen van de vragen en het aanbieden van tools, wat ik kan gebruiken voor een tweede versie van deze manier van onderzoeken.


Ten eerste kwam ik er achter dat mensen heel anders reageerde dan ik had verwacht. Uit de antwoorden bleek dat de participanten het moeilijk vonden om een design-object te kiezen en ze wel de nodige tijd nodig hadden om iets te fotograferen. Alle participanten gaven aan dat het iets ‘bijzonders’ moest zijn. Ten tweede kwam ik erachter dat de vraagstelling erg belangrijk is en dat ik ook goed moet nadenken over de participanten aan wie ik de vraag wil stellen en wat hun referentiekader is.


Vervolgstap is om een tweede Cultural Probe uit te zetten. Dit zal eerst weer een korte test (of meerdere) zijn om de werkwijze te toetsen, om zo naar een scherpere Probe te werken. 

Laat een bericht achter