Workshop Perspectieven

workshop_1


“Every photograph is a contention
between form and content: one is always
threatening to overwhelm the other”

− Garry Winogrand -


“Emotions reflect our personal experiences,
associations and memories”

− Donald A. Norman -Aanleiding

Een combinatie van de twee bovenstaande uitspraken vormen het uitgangspunt van de workshop Perspectieven die ik organiseerde als onderdeel van mijn design research.


De workshop stond in het teken van visuele perceptie: het proces waarin we betekenis ontlenen aan wat we zien. Daarnaast experimenteerde ik met de insteek van het gepubliceerde essay La mort de l’Auteur van Roland Barthes. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat niet de auteur van een tekst de betekenissen legt die de lezer uit de tekst haalt, maar dat de lezer zelf betekenissen geeft aan de tekst en zelfs voortdurend verschillende betekenissen vindt. Ditzelfde principe geldt voor deze workshop, waarbij het alleen geen tekst maar een beeld is wat de deelnemers als uitgangspunt nemen.


Onderzoeksvragen

  • Welke relaties bestaan er tussen het beeld, het woord en het denken?
  • Welke rollen vervullen de zender van het beeld, de schrijver van een tekst en de ontvanger van de informatie?
  • In hoeverre is werkelijkheid en fictie van elkaar te onderscheiden?


Workshop

Met deze workshop werden de onderzoeksvragen als mogelijkheden gezien om een nieuw verhaal te creëren. Hoe worden persoonlijke interpretaties en ervaringen, roddels of sterke verhalen met feiten vermengt, zodat er een nieuwe kijk op de werkelijkheid ontstaat? De deelnemers kregen tijdens de workshop tweemaal één beeld gepresenteerd zonder referentie of uitleg daarbij. Vervolgens ging iedereen individueel aan de slag ging met zijn / haar verhaal bij dit beeld. 

PERSPECTIEVEN_1_rollen

Opbrengsten

De verhalen die tijdens de workshop zijn geschreven, zijn als geprinte versie samengebundeld. Hierbij spelen zowel de rol van de fotograaf, de auteur, de ontwerper, het medium als de lezer een rol. De opbrengsten van de workshop zijn samengevat in een verslag. Hieronder zijn het verslag en de gebundelde verhalen in digitale vorm te bekijken. 
Mockups Design

Bekijk hier de digitale versie van mijn verslag van de workshop
(aanleiding, aanpak en ervaringen).
PERSPECTIEVEN_1

Bekijk hier de digitale versie van de deze bundeling van verhalen.
PERSPECTIEVEN_2

Bekijk hier de digitale versie van deze bundeling verhalen. 
Laat een bericht achter